Facebook
aktualizacja: 14 marca 2017 (Wtorek) , 18:46

Metoda WebQuest czyli...

Metoda WebQuest czyli...
powiększ

Innowacyjny projekt w SP 6.

Nasza szkoła jako jedyna w mieście wzięła udział w innowacyjnym projekcie opartym na nowoczesnym nauczaniu z zastosowaniem metody WebQuest. W zajęciach uczestniczą dwie klasy piąte. Głównymi celami projektu jest: pobudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów, rozwijanie osobistych talentów i zainteresowań uczniów, kształtowanie cech charakteru w budowaniu nawyków skutecznego działania oraz promowanie nowych modeli dydaktycznych wspieranych technologią mobilną. Pomysłodawcą i prowadzącym zajęcia z projektu jest pan Witold Kołodziejczyk, który jest wybitną i znaną osobą promującą innowacyjne spojrzenie na edukację. Pan Witold pełnił funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, jest redaktorem naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog, jest autorem koncepcji i programu pierwszego w Polsce liceum on-line , autorem książki Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach oraz prowadzi własnego bloga o edukacji przyszłości.

Czym jest zatem WebQuest?

To nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Zasadniczym celem edukacyjnym WebQuest'u jest nauczenie poszukiwania informacji (w różnych źródłach, najczęściej w Internecie) oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Zajęcia prowadzone metodą WebQuest znacznie różnią się od tradycyjnego prowadzenia lekcji. Projekt stawia na pracę w grupach oraz problemowe rozwiązywanie zadań. Podczas pracy zespołowej każda grupa realizuje inną część projektu, wykonując inne zadania. Użyteczność zdobytej wiedzy od razu łączy się z praktyką, gdyż uczniowie efekty swojej pracy prezentują przy pomocy multimedialnych prezentacji,  filmów, spotów czy ebooków.

Nasi uczniowie otrzymali do wykonania zadanie - według odpowiednich wytycznych i parametrów nagrać krótki film. Zadanie nie sprawiało uczniom wielkich trudności. Biegali po budynku, żartowali, nagrywali filmiki. Dziewczęta - o przyjaźni i miłości, natomiast chłopcy, ku zasmuceniu nauczycieli, którzy bacznie przyglądali się atrakcyjnym w swej formie zajęciom, filmy pełne agresji i brutalności. Ich nagrania, w formie zabawy, oceniała komisja składająca się z nauczycieli - obserwatorów. Kolejna praca polegała na wykonaniu zdjęć wszystkich uczestników zajęć. Uczniowie, chcąc przypodobać się komisji, poważnie potraktowali zadanie. Bardzo dobrze wypadła również ewaluacja zajęć. Uczniowie klasy V a wyszli z zajęć wyposażeni w nowe umiejętności dotyczące posługiwania się nowym narzędziem jakim był iPad Apple, a także w nowe doświadczenia - lekcję przeprowadzoną nowatorską metodą. Przede wszystkim jednak z uśmiechem na twarzy. Były to zajęcia, na których czas miło płynął.

                                                           Dyrektor szkoły - Grzegorz Borecki/Aleksandra Hoppen/ Lidia Sadowska


fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria