Facebook
aktualizacja: 12 października 2012 (Piątek) , 23:37

Program zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie ...

... dla uczniów kl. 0 i IV-VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku

 

Program zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie

dla uczniów kl. 0 i IV-VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku

 

 1. Cele:

 • Wszechstronny rozwój organizmu przez wysiłek fizyczny w środowisku wodnym

 • Przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających

  samodzielne podejmowanie działań służących samodoskonaleniu.

 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej.

 • Aquapark - miejscem gier i zabaw - ukazanie walorów zdrowotnych

 • Kształtowanie sprawności morfo - funkcjonalnej i kondycyjno - koordynacyjnej.

 • Przygotowanie zawodników do rywalizacji w zawodach sportowych i osiąganie

  jak najlepszych wyników.

 1. Formy i metody pracy:

 • Praca samodzielna z przyborem lub bez

 • Metoda naśladowcza

 • Pokaz i demonstracja

 • Forma zabawowa

 1. Sposoby realizacji:

 • Ćwiczenia w wodzie

 • Ćwiczenia na lądzie

 1. Czas trwania:

 • zajęcia 2-godzinne/grupa uczniów z klas IV-VI(raz w miesiącu)

 • zajęcia 2-godzinne/grupa uczniów z klay 0 (raz w miesiącu)

 1. Sposoby oceniania i ewaluacji:

 • Samokontrola

 • samoocena

 1. Treści programowe:

 • Nauczanie kraula na piersiach dla klas IV i doskonalenie dla klas V-VI

 • Nauczanie kraula na grzbiecie dla klas IV i doskonalenie dla klas V-VI

 • Nauczanie stylu klasycznego dla klas V-VI

 • Nauczanie i doskonalenie skoku startowego dla klas IV-VI

 • Nauczanie nawrotów dla klas IV-VI

 • Ćwiczenia oswajające z wodą dla klas 0

 • Gry i zabawy w wodzie dla klas 0

 • Gry i zabawy w wodzie dla klas IV-VI

 

 

 

 

 

mgr Sławomir Kwiatkowski

 

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria