Facebook
aktualizacja:

Klauzula Informacyjna

w związku z dyrektywą unijną RODO

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych pozostałych członków rodziny i osób pozostających we wpólnym gospodarstwie domowym jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku.

2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wypełniania zadań wynikających z przepisów oświatowych, bez zebrania tych danych niemożliwe byłoby wypełnianie obowiązków placówki oświatowej.

3. Mają państwo prawo do wglądu i poprawiania oraz aktualizowania swoich danych osobowych posiadanych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Słupsku.

4. Prawo do bycia zapomnianym może być resalizowane tylko w zakresie umożliwiajacym wykonywanie zadań wynikających z przepisów oświatowych.

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, p. Jackiem Boruckim, możliwy jest pod nr. 59 8424666

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria