Facebook
aktualizacja:

Ramowy rozkład dnia

w grupie zerowej

                                                             RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 - 8.40 -       Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

8.40 - 9.00 -      Ćwiczenia poranne.

9.00 - 9.30 -      Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści  z programu wychowania przedszkolnego.

9.30 - 10.00 -    Czynności higieniczne oraz przygotowania do śniadania. Śniadanie.

10.00 - 10.30 -  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10.30 - 10.40 -  Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, czynności samoobsługowe.

10.40 - 11.40 -  Spacery, obserwacje przyrodnicze i ogrodnicze, zabawy i gry ruchowe, zabawy dowolne.

11.40 - 11.50 -  Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu - II śniadania.

11.50 - 12.20 -  Obiad/ II śniadanie.                              

12.20 - 13.00 -  Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się w następujących dniach:

Zajęcia z języka angielskiego:   poniedziałek , środa-  godz.12.30 - 13.00

Religia: poniedziałek, środa -  godz.13.00 - 13.30

Rytmika: wtorek - w godzinach zajęć zerówki

                   

UWAGA !!!

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

Rodzic ma możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem podczas rozchodzenia się dzieci, uzyskać bieżące informacje o dziecku.

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria