Facebook
aktualizacja: 10 lutego 2014 (Poniedziałek) , 21:19

Zimowe dyscypliny sportowe

Zimowe dyscypliny sportowe
powiększ

w świetlicy szkolnej

Za oknem śnieg, mróz - zima w pełni. Dlatego też w piątek, 7 lutego, w świetlicy odbyły się zajęcia pod hasłem: Zimowe dyscypliny sportowe.

Na początku zajęć uczniowie na przygotowanych planszach uporządkowywali liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Przypisane każdej liczbie sylaby ułożone w odpowiedniej kolejności dały hasło: zimowe dyscypliny sportowe.

Następnie dzieci rozwiązywały rebusy obrazkowe, których rozwiązaniem były nazwy sportów zimowych - hokej, łyżwiarstwo, saneczkarstwo, narciarstwo.

Na zakończenie uczniowie kolorowali obrazki przedstawiające zimowe sporty.

                                                                R.M.


fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria