Facebook
aktualizacja: 6 sierpnia 2017 (Niedziela) , 13:17

Półkolonie kodowania - podsumowanie

Półkolonie kodowania - podsumowanie
powiększ

dla uczniów słupskich szkół podstawowych klas IV-VI

Kolejny dzień rozpoczął się od krótkiej rozgrzewki - wyścigów konnych, w których dzieci wykonywały krótkie komendy ćwicząc przy tym refleks.
Następnie przeszliśmy do wprowadzenia pojęć operatów logicznych, które uzupełniły wcześniejszy temat z programowania warunkowego.
Kilka prostych ćwiczeń pomogło uczniom uporządkować informacje z operatorów "and", "or", "not".  Później pomagaliśmy bohaterowi Bajtowi rozwiązać zagadki programistyczne w aplikacji Swift Playgrounds. Na zakończenie uczniowie samodzielnie opracowywali pytania wraz z odpowiedziami do quizu, korzystając z dotychczas zdobytej wiedzy. Pojawiły się również rozgrywki między robotami. Roboty poruszały się zgodnie z programem opracowanym samodzielnie przez uczniów. Były różne strategie, ale wszystkim udało się dotrwać do ostatniej rundy

Piąty dzień Półkolonii IT rozpoczęliśmy od nowego podziału grup. Pojawiły się takie drużyny jak: GEM, PLAY, FORWARD, BAJT, SWITCH. Zanim przeszliśmy do kodowania uczniowie mieli za zadanie ustawić się imiona w kolejności alfabetycznej. Dzięki temu zapoznali się z nowymi członkami swoich zespołów.  W dalszej części zajęć uczniowie dowiedzieli się w jakich sytuacjach warto stosować pętle while, czym różni się od poznanej wcześniej pętli for. Następnie przeszliśmy do rozwiązywania zagadek w aplikacji Swift Playgounds. Osobom, którym udało się przejść poprawnie wszystkie poziomy w tej części kodowania wręczane były w nagrodę specjalne gwiazdki. W ramach podsumowania uczniowie nagrywali instrukcje przy użyciu pętli while, które pozwoliły na dojście do ukrytych wcześniej skarbów. Koniec zajęć dostarczył równie dużych emocji ze względu na rywalizacje jaka wytworzyła się między drużynami podczas rozwiązywania quizów w Kahoot i Quizizz.


fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria